Sollicitatie Verloop - Visum

 

Wilt u naar China reizen, dan moet u een aanvraag doen voor het studentenvisum X2. Waarom een studentenvisum? In China zijn er geen specifieke voorschriften betreffende visa voor Au-Pair. Uw leidinggevende zal u helpen om alle nodige documenten te bezitten. Wij raden u aan om deze website te gebruiken die onderaan staat vermeld.

http://www.visaforchina.org/

 

Documenten die u nodig heeft voor uw visum.:

Het paspoort van de aanvrager. Het paspoort moet:

 • Nog ten minste zes maanden geldig zijn na vertrek uit het land van bestemming.
 • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina’s bevatten.
 • Vrij zijn van hoesjes en omslagen. Graag deze volledig verwijderen vóór het opsturen.

 

Een officiële pasfoto in kleur. Deze foto moet:

 • Goedgelijkend zijn
 • en lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
 • het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte).
 • Geniet worden aan het visumaanvraagformulier

 

Uitnodiging:

 • Een origineel exemplaar van een uitnodigingsbrief.
 • Deze brief moet afgegeven zijn door het Chinese Ministerie van Onderwijs en dient het volledig ingevulde en ondertekende formulier JW202 te zijn.

 

Een origineel exemplaar van de uitnodigingsbrief, opgesteld door de uitnodigende partij. Deze brief moet:

 • Het volledige adres van de uitnodigende partij, met alle contactgegevens vermelden.
 • De reden en de duur van het verblijf vermelden.
 • Inclusief een aanvaarding van de financiële aansprakelijkheid van de aanvragen zijn.
 • Ondertekend zijn door de uitnodigende partij.

 

Bewijs van verblijf:

 • Een hotelbevestiging/verblijfplaats waaruit blijkt dat de aanvrager een verblijfplaats heeft gedurende het gehele verblijf.

 

Een aantoonbaar reisarrangement, dat als één van onderstaande documenten moet worden aangeleverd:

 • Een kopie van de boekingsbevestiging
 • Een uitdraai van uw e-ticket

 

Van de volgende documenten moeten duidelijke kopieën worden aangeleverd bij visum.nl:

 • Een kopie van de uitnodigingsbrief
 • Een kopie van de toelatingsbrief

 

Visumaanvraagformulier:

Een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier. "Visum.nl-orderformulier"

U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via het visum.nl website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.
 
Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig en origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

 

Meereizende familieleden:

Aanvullend gelegaliseerde documenten zijn vereist. Houdt u er rekening mee dat de legalisatie minimaal 5 werkdagen extra in beslag neemt bovenop de consulaire verwerkingstijd voor het visum van 4 werkdagen.

De volgende informatie is benodigd indien u reist met:

 • Uw echtgenote: een volledig gelegaliseerde kopie van de huwelijksakte.
 • Uw kind(eren): een volledig gelegaliseerde kopie van de geboorteakte(s).
 • Uw broer of zus: een gelegaliseerde verklaring van de notaris of advocaat indien deze relatie niet middels geboorte aktes kan worden aangetoond.

Neemt u contact op met visum.nl als u langer dan 180 dagen in China verblijft als meereizend gezelschap.

 

Verblijf bij familie of vrienden:

Als u bij familie of vrienden tot 180 dagen verblijft dan is een uitnodigingsbrief in het Chinees of Engels vereist. Neemt u het voorbeeld over dat in het visum.nl aanvraagpakket is opgenomen. Ook moet u een kopie van het Chinese paspoort of een kopie van het paspoort van een andere nationaliteit plus kopie Chinese verblijfsvergunning meesturen van degene die de uitnodiging ondertekent.
 
Neemt u contact op met visum.nl via info@cibtvisas.nl als u langer dan 180 dagen wilt verblijven.

 

De service van visum.nl:

Meer dan 5 miljoen reizigers maakten al gebruik van visum.nl om hun reisdocumenten aan te vragen.  visum.nl besteedt er alle zorg aan dat uw aanvraag zo snel en veilig mogelijk voor u wordt uitgevoerd.

Snel. visum.nl is marktleider in visumverwerking en biedt de snelste manier om een visum aan te vragen.
Makkelijk. De specialisten van visum.nl helpen u met betrouwbare informatie per telefoon en email.
Veilig. U privégegevens en documenten worden alleen verwerkt door gescreende specialisten van visum.nl die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.

 

Servicetarieven:

De tarieven van de ambassade en van visum.nl worden per reiziger berekend. Het totaalbedrag van uw bestelling hangt af van de diensten die u selecteert, het aantal reizigers en het aantal werkdagen dat de ambassade nodig heeft om uw aanvraag te verwerken. Het aantal werkdagen wordt geteld vanaf de dag dat alle visumvereisten compleet zijn ingediend bij de ambassade. Tarieven van visum.nl gelden per aanvraag per visum en zijn exclusief tarieven voor consulaten en tarieven voor derden, zoals verzendkosten.

4 werkdagen excl. BTW incl. BTW
Consulaire kosten: € 65,00 €71,30
Visum.nl kosten: €42,50 €51,43

 

Sluitingsdagen consulaat:

Houd rekening met eventuele sluitingsdagen van ambassades. Deze kunnen invloed hebben op de verwerkingstijd van uw visumaanvraag. Dien uw aanvraag dus op tijd in, zodat u er zeker van bent dat u uw documenten voor uw reis weer in uw bezit heeft.

 

De volgende stappen:

Start uw aanvraag. Vul het online orderformulier in, en verzend het na controle van uw gegevens. U ontvangt vervolgens een visum.nl - aanvraagpakket met een overzicht van de reisdocumenten die u heeft aangevraagd. In het aanvraagpakket vindt u verder belangrijke aanvullende informatie en stap voor stap instructies met betrekking tot de documenten die u moet meesturen en de formulieren die u moet invullen. Druk de formulieren af, vul ze in en onderteken ze. Gebruik de instructies in het visum.nl - aanvraagpakket bij het verzamelen van de benodigde documenten en het invullen van de formulieren. Stuur de ingevulde formulieren en gevraagde documenten op naar visum.nl.  Maak voor uw eigen administratie een kopie van de formulieren en de documenten die u heeft verzameld. Stuur de originelen op naar het adres dat staat aangegeven in het visum.nl - aanvraagpakket. Onmiddellijk na de ontvangst van uw aanvraag beginnen we met het verwerken hiervan. visum.nl stuurt u een e-mail met een samenvatting van uw bestelling. Indien we aanvullende informatie nodig hebben, zullen wij contact met u opnemen.
 
Bronnen: visum.nl