Waarom China? - Carriere

 


Naar China gaan en de taal te leren zal voor u een garantie zijn op een carrière. Waarom? Het is simpel: Een grote bergruimte met weinig concurrentie voor de Europeanen.


Mandarijn

Mandarijn, in de volksmond Chinees genaamd, is de verzamelnaam van alle Mandarijns taalvariëteiten. In China wordt het Guanhua, taal der ambtenaren/mandarijnen, genoemd. Kijkend naar het aantal moedertaalsprekers (850 miljoen mensen) is het de meest gesproken taal van de wereld. Het meest gesproken Mandarijns dialect is het standaardmandarijn, dat ook op scholen onderwezen wordt.

Vaak wordt het Mandarijn ook gewoon Chinees genoemd. Toch bestaat er geen taal als 'het Chinees', daar het Chinees een verzamelnaam is voor 14 talen. Deze talen, vaak (eigenlijk foutief) "dialecten" genoemd, kunnen net zoveel van elkaar verschillen als het Nederlands van het Deens.

Het Mandarijn wordt in de noordelijke helft van China gesproken, met als centrum Peking. In het zuiden zijn andere talen als Kantonees van groter belang. Op Taiwan wordt traditioneel geen Mandarijn gesproken, maar het Standaardmandarijn is er nu toch de officiële taal en wordt er vooral gebruikt door immigranten vanaf het vasteland.

Mandarijn wordt geschreven met Chinese karakters (Hanzi), maar kan ook met het Latijnse alfabet worden geschreven. Hiervoor bestaan verschillende transcriptie-systemen. Tegenwoordig wordt meestal Hanyu pinyin gebruikt, de standaard-transcriptie van de Chinese overheid op het vasteland. Op Taiwan wordt vaak nog van andere transcriptie-systemen gebruikgemaakt.

 

De jeugdwerkloosheid in de EU

Op de eerste dag van de Europese top sprak minister-president Rutte met zijn Europese collega's onder meer over de aanpak van jeugdwerkloosheid. Rutte noemt de hoge werkloosheid 'een van de meest acute problemen van de EU'.

Momenteel zijn in de EU 7,5 miljoen jongeren onder de 25 jaar werkloos, bijna een kwart van alle Europese jongeren. Vooral in Zuid-Europa heeft de jeugdwerkloosheid een schrikbarend hoog niveau bereikt. Maar Rutte benadrukt dat het zeker niet alleen een Zuid-Europees probleem is. 'In de EU als geheel is bijna een kwart van alle jongeren tot 25 jaar werkloos. En ook al hebben wij na Duitsland en Oostenrijk de laagste jeugdwerkloosheid, het zijn toch 137.000 jongeren teveel', aldus de premier.

De Europese Raad heeft daarom besloten dat de structuurfondsen meer gericht worden ingezet voor jeugdwerkgelegenheid. Verder zal circa € 8 miljard uit het EU-budget in 2014 en 2015 worden uitgegeven aan het creëren van meer jeugdwerkgelegenheid. Ook zal de Europese Investeringsbank (EIB) de € 10 miljard kapitaalverhoging inzetten voor het MKB en jeugdwerkgelegenheid. Rutte benadrukt dat geld alleen het probleem niet oplost. 'Het vraagt om hervormingen op de arbeidsmarkt. En het vraagt om het leren van elkaars beste ervaringen.


Een sterke positie op buitenlandse markten

De Europese economie krimpt in 2012 volgens de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) met 0,1% en zal in 2013 maar matig groeien, zoals het er nu naar uitziet met minder dan 1%. De Nederlandse economie is nauw verweven met de internationale handels- en investeringsstromen. Het Nederlandse bedrijfsleven behoort tot de internationale top. Onze sterke positie is echter geen vanzelfsprekendheid. De aanhoudende onrust op de financiële markten zorgt voor onzekerheid en risico’s voor internationale transacties. De problemen met de Euro tast het consumentenvertrouwen aan, zowel in Nederland als op de belangrijke Europese afzetmarkten. Snelle groei is te vinden in opkomende markten als Brazilië, Rusland, India en China (de BRIC’s), maar ook in landen als Zuid-Afrika, Turkije, Vietnam, Indonesië, Egypte, Zuid-Korea, Colombia en de Golfstaten. Hier zijn de posities van de Nederlandse bedrijven niet altijd even sterk. Ook zijn er barrières door het optreden van lokale overheden. Aandacht voor een internationaal gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven, evenals aandacht voor markttoegang blijft dus van groot belang. Het streven vanuit EL&I is een sterkere positie te verkrijgen op snelgroeiende markten. Daarnaast blijft de monitoring van de kredietverlening aan internationale exporteurs en investeerders een belangrijk aandachtspunt.

De interne markt vormt de kern van de Europese integratie en heeft al vele tastbare voordelen en welvaart opgeleverd voor burgers, consumenten en bedrijven (verantwoordelijk voor 4%–6% BBP). Er resteren vele belemmeringen en het potentieel van een versterking van de interne markt is enorm (3% hoger BBP in 2020)48. In deze tijd van economische crisis is de zaak dit potentieel te benutten. Inzet is dan ook om onze sterke positie op de Europese «thuismarkt» te behouden en zorg te dragen voor een sterke economie die de concurrentie wereldwijd aankan. Verdere versterking van de interne markt en implementatie van het Europa 2020-strategie voor groei en banen staan hierbij voorop. Daarnaast moet bezien worden hoe het economische deel van de Economische Monetaire Unie verder is te versterken. Tot slot zet EL&I bij de onderhandelingen over het EU Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 (MFK) in op een doelmatige en toekomstgerichte inzet van EU-middelen, zoveel mogelijk gericht op concurrentievermogen en groei. Ongeveer 85 % van de EU-begroting raakt beleidsterreinen van EL&I.

EL&I en het Ministerie van Buitenlandse Zaken geven vorm aan economische diplomatie als het belangrijkste middel in het internationale economische beleid. Nationale en internationale netwerken zullen assertief worden ingezet bij het verzilveren van marktkansen onder meer door het oplossen van belemmeringen voor Nederlandse ondernemers op buitenlandse markten. Het diplomatieke postennetwerk heeft economische diplomatie als prioriteit in hun takenpakket waarbij EL&I de focus legt op landen met groot economisch potentieel (nu en in de toekomst).

Bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandarijn_(taal)
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/28/eu-8-miljard-voor-aanpak-jeugdwerkloosheid.html
http://www.rijksbegroting.nl/2013/voorbereiding/begroting,kst173862_11.html