Dlaczego Chiny? - Chiny jako potega-gospodarcza

 

Wzrost gospodarczy Chin wprawia cały świat w zdumienie od ponad trzydziestu lat. Nawet w czasie światowego kryzysu gospodarczego w roku 2009 Chiny notowały wzrost gospodarczy o 9,21%, co odbiegało tylko nieznacznie od rocznego wzrostu ostatnich dziesięciu lat na poziomie 10,25%. Dzisiaj Chiny są największym krajem eksportowym na świecie.

 

Ciągły wzrost oraz zmniejszanie zadłużenia

Na dzień dzisiejszy Chiny z produktem krajowym brutto w wysokości 9 bld dolarów ( szacowana wartość w 2013 roku ) są drugą największą potęgą gospodarczą świata. Przy dalszym wzroście gospodarczym szacuje się, że w 2030 roku USA będzie ustąpi właśnie Chinom pierwszego miejsca.

Warty uwagi jest fakt, że Chiny są jedną z niewielu nacji, która notując wzrost gospodarczy, jednocześnie redukuje zadłużenie. W 2010 roku zadłużenie Chin wynosiło 33,54% produktu krajowego brutto, natomiast pod koniec 2013 roku spadło do 21,3%. Kraje, jak np. USA miały zadłużenie 112% ( 2010: 99% ), Japonia 245% (2010: 215% ). Należy zaznaczyć, że Chiny mają wprawdzie zadłużenie równe 3 bld dolarów, jednak posiadają jednocześnie rezerwę w wysokości 3,2 mld dolarów.  

 

Wzrost znaczenia klasy średniej oraz rynek konsumencki.

Przepaść między ludźmi zamożnymi oraz ubogimi w Chinach jest duża, jednak w przeciwieństwie do innych krajów przemysłowych chińska klasa średnia odnotowuje ciągły wzrost. Obecnie należy do niej 320mln ludzi. Wraz ze wzrostem ogólnego dobrobytu wzrasta też znaczenie Chin jako rynku konsumenckiego. Chiny są po Japonii drugim na świecie najwiękeszym rynkiem zbytu na artykuły luksusowe. W kategorii zbytu telefonów komórkowych kraj ten zajmuje pierwsze miejsce, od 2009 światowym liderem w dziale motoryzacyjnym. Zachodnie marki o długiej tradycji, jak Volvo, czy Thomson należą już dziś do chińskich koncernów.

 

Rosnący wpływ międzynarodowy

Rosnący wpływ gospodarczy oznacza wzrost wpływu politycznego, czego przykładem jest Anglia czy USA. Wpływ polityczny Chin rośnie niepomiernie. Już teraz są Chiny największym pożyczkodawcą USA. Marcin Jacques w swojej książe wyraża tezę, że Chiny opanją świat. Jedno jest pewne: Chiny będą ogrywać decydującą rolę w kreowaniu jutra.