Przebieg rekrutacji - Dalsze przygotowania

 

W miarę zbliżania się Twojego wyjazdu do Chin musisz lub powinieneś poczynić parę przgotowań do podróży. Najważniejsze jest abyś utrzymał kontakt z rodziną u której będziesz przebywać oraz na bieżąco wyjaśniał ewentualne prośby, życzenia, omawiał plany. Oprócz tego ważne jest abyś zatroszczył się o wszystkie formalności. Twój opiekun będzie Ci we wszystkim pomagał. Polecamy także żebyś poinformował się na temat kraju w którym spędzisz parę lub więcej miesięcy. Możesz to zrobić na naszej stronie w punkcie „o Chinach” a także „linki”. Dodatkowo polecamy Ci punktualnie zjawić się na lotnisku i wziął pod uwagę ewentualne opóźnienia lotu.

 

Listę dokumentów potrzebnych po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego podania znajdziesz tu.

Poniżej znajdziesz przegląd dokumentów, które będziesz potrzebował oprócz wizy oraz parę innych ważnych punktów: 

 

Paszport 

Paszport jest najważniejszym dokumentem oraz warunkiem do załatwienia wszelkich formalności. Bardzo ważne jest, aby Twój paszport w momencie złożenia podania o wize studencką, był jeszcze przynajmniej przez 6 miesięcy ważny a także posiadał 8 pustych stron.

Otrzymanie nowego paszportu od momentu złożenia wniosku trwa około czterech tygodni, dlatego polecamy Ci zrobić to jak najwczesniej.

 

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności poświadcza, że w przeszłości nie byłeś karany i poświadcza Twoją nieskazitelność. Jest to pewna gwarancja dla rodziny w Chinach, że może ona bez obaw wysłać Ci zaproszenie. Jest to niezbędne aby zawrzeć umowe o udziale w programie Au-Pair.

 

Atest lekarski oraz szczepienia 

Jeżeli chodzi o atest potwierdzający, że nie cierpisz na choroby zakaźne oraz o poradę dotyczącą szczepień, radzimy zwrócić się do Twojego lekarza domowgo. W zależności od tego w jakim regionie planuje się pobyt, zalecane są różne szczepienia.  Lista szczepień  jak: przeciw heinego – medina, tężcowi, dyfterytowi, zapaleniu wątroby A i B, wściekliźnie, jest  standardem i niemal każdy otrzymał te szczepienia jako dziecko (oprócz wścieklizny ). Być może potrzebne jednak jest odświeżenie którejś ze szczepionek. Koniecznie zapytaj o to lekarza.

Szczepienia służą tylko i wyłącznie Twojemu bezpieczeństwu i powinieneś zatroszczyć się o nie najpóźniej po podpisaniu umowy o udział w programie au-pair.

Atest lekarski będzie być może potrzebny przy zapisaniu Ciebie na uniwersytecie, zaś na pewno będzie wymagany przez rodzinę u której będziesz mieszkać, zanim podpisze ona z Tobę umowę. Chce ona zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swemu dziecku.

 

Umowa Au-Pair 

Umowa jest zawarta między Tobę a rodziną w Chinach. Reguluje ona obowiązki rodziny, Twoje obowiązki a także wynagrodzenie. Umowa jest zawarta aby dać Ci pewne poczucie bezpieczeństwa a także aby mieć podstawę do wyjaśnienia ewentualnych konfliktów.Umowa jest podpisywana wtedy, gdy zarówno Ty jak i rodzina, zdecydujecie się na siebie.Umowa może być indywidualnie zmieniona pod nadzorem Twojego opiekuna i jest bazą do dalszej współpracy.

 

Przykładową umowę znajdziesz tu.

 

Zameldowanie na uniwersytecie

Zameldowaniem na uniwersytecie  zajmie się Twój opiekun. Dzieje się to zazwyczaj po podpisaniu umowy Au-Pair z rodziną. Do obowiązków opiekuna należy też znalezienie uniwersytetu, który będzie znajdował się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na uniwersytecie wymagane są zazwyczaj następujące informacje / kopie dokumentów:

  • kopia paszportu (strona z danymi osobistymi oraz zdjęciem )
  • kopia świadectwa uończenia szkoły / uniwersytetu
  • adres
  • informacje o Twoich rodzicach 

Te same dokumenty potrzebne są w chińskim ministerstwie nauki. Możliwe jest, że uniwersytet na którym będziesz uczył się języka, będzie wymagał dodatkowych dokumentów. Czasami przepisy różnią się od siebie. O tym poinformuje Cię wystarczająco szybko Twój opiekun.

Dalsze informacje o Twoim kursie językowym znajdziesz w dziale „wreszcie w chinach“ w podpunkcie „kurs językowy

 

Ubezpieczenie

Po zameldowaniu  Ciebie na uniwerytecie Twój opiekun zawrze dla Ciebie następujące ubezpieczenia: od wypadku, na życie, w razie choroby. Opłaci to rodzina goszcząca. Mimo wszystko radzimy Ci nie zakańczać dotychczasowych ubezpieczeń w Polsce.

Do zawarcia ubezpieczenia Twój opiekun będzie potrzebował następujących dokumentów: kopia paszportu ( strona z danymi osobowymi oraz zdjęciem ),  dokument z uniwersytetu potwierdzający dopuszczenie Cię do kursu, a także Twoje adresy w Polsce i Chinach.

 

Przegląd chińnskich świadczeń ubezpieczeniowych znajdziesz tu.

 

Rezerwacja lotu

Jak już wszystkie formalności zostaną załatwione, także wiza, Twój opiekun wspomoże Cię przy rezerwacji lotu.

Zwróć uwagę na to, że  wysokość dofinansowania lotu zależy od długości Twojego pobytu:

  • Od 12 miesięcy masz zapewniony darmowy przylot do Chin oraz powrót
  • 6-11 miesięcy: darmowy powrót
  • 3-5 miesięcy: 300€ dotacji

Pamiętaj, że koszty związane z Twoimi działaniami, jak np. przełożenie lotu czy dodatkowy serwis podczas lotu, nie będą pokryte przez Star Exchange.

Naturalnie możesz też sam zarezerwować swój lot, jednak musisz najpierw pokryć koszty i uważać aby jednorazowy lot nie przekroczył 500€  (2.000 zł )

Aby zarezerwowć lot, potrzebujemy dane z Twojego paszportu.