Home - Wymagania

 

Właściwie każdy, kto spełnia poniżej stojące kryteria, może wziąć udział w programie Star Exchange au- pair. Ze względu na to, ze nasz program oferowany jest w całej Europie, jest wielu chętnych oraz przygotowania wymagają czasu, radzimy zgłaszać się cztery miesiące przed planowanym wyjazdem.

Aby wziąć udział w programie Au-Pair China, musisz spełniać następujące kryteria:

 

  • Musisz być w wieku 19-29 lat

Ponieważ będziesz zapisany na uniwersytecie, powinieneś mieć przynajmniej 18 lat. Rodziny najczęściej decydują się na raczej młodszych kandydatśw, z tego względu górna granica wieku. Jeżeli nie mieścisz się podanej granicy wiekowej, możesz mimo wszystko wysłać podanie a my zrobimy wszystko abyś dostał szanse udziału w naszym programie.

 

  • Musisz władać językiem angielskim w stopniu przynajmniej dobrym.

Dla rodzin goszczących jest bardzo ważne, aby ich dzieci nauczyły się języka angielskiego. Jest to nie tylko lingua franca w świecie biznesu, lecz także ważna część egzaminów wstępnych w instytucjach wyższego wykształcenia w Chinach. Znajomość angielskiego musi być poparta świadectwami i certyfikatami, będzie ona też wybiórczo sprawdzana podczas rozmów przez skype. To kryterium w 95% musi być spełnione. W przypadku , gdy rodzina po rozmowie przez skype z kandydatem, będzie miała inne wyobrażenia o znajomości angielskiego, będziemy musieli poszukać innych chętnych.

 

  • Musisz lubić dzieci i być otwartym na inne kultury

Pod pojęciem otwartości na inne kultury mamy na myśli gotowość do życia według norm odstających od dotychczasowych Tobie znanych (n.p. nie szukać okazji do głośnych sprzeczek i wyjaśniania różnicy zdań w większej grupie ludzi). Oczwiste jest także, że muisz lubić dzieci i lubić się nimi zajmować. Interesentów, którzy nie spełniają tych kryteriów prosilibyśmy nie wysyłać podań.

 

  • Musisz być gotowy na 25 godzin pracy w tygodniu

Czasami Au-Pair zapominają o swoich obowiązkach i spędzają swój czas na zawieraniu nowych znajomości, wypadach itd. Wynika to najczęściej z luźnych stosunków z rodziną goszczącą. Taka sytuacja nie ma prawa bytu! Rodzina wydaje majątek na to aby umożliwić Ci przyjazd do Chin oraz aby ich dziecko mogło się uczyć. Wymagamy od Ciebie abyś Twoja część zadań i obowiązków została wypełniona!